Openingstijden

De hoofdregel is dat stembureaus op de dag van stemming open zijn van 7.30 uur 's ochtends tot 21.00 uur in de avond. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelden dezelfde openingstijden, maar dan lokale tijd. Verder zijn voor zogeheten bijzondere stembureaus en voor mobiele stembureaus afwijkende openingstijden mogelijk. Zij kunnen eerder of later open gaan, en eerder (niet later) sluiten.

Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021, verloopt het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen. Bekijk eenĀ overzicht van de maatregelen.

Beeld: Kiesraad

Zodra de eindtijd voor de stemming is bereikt, kondigt de voorzitter dit aan. Alleen aanwezige kiezers in het stemlokaal of bij de ingang worden nog tot de stemming toegelaten. Zie Kieswet art. J 30.

Afwijkende openingstijden bijzonder stembureau

Bijzondere stembureaus zijn stembureaus die met het oog op hun locatie afwijkende openingstijden hebben. Een voorbeeld van een bijzonder stembureau is een stembureau in een winkelcentrum dat om 18.00 uur sluit. Ook vroegere openstelling kan zinvol zijn, zoals in het geval van een stembureau in een treinstation. Een bijzonder stembureau moet wel ten minste acht uur aaneengesloten geopend zijn. Zie Kieswet art. J 1.

Afwijkende openingstijden mobiel stembureau

Een mobiel stembureau is een stembureau dat gedurende de dag van stemming op verschillende plaatsen is gestationeerd. Mobiele stembureaus kunnen eerder dan 07.30 uur opengaan, en vroeger (maar niet later) dan 21.00 uur sluiten. De zittingstijden op de verschillende plekken worden ten minste veertien dagen voor de verkiezing bekendgemaakt. Zie Kieswet art. J 4a.