Register ongeldige stempassen

Elk stembureau beschikt over een register van ongeldig verklaarde stempassen (ROS). Dit register voorkomt dat een kiesgerechtigde twee keer kan stemmen.

Beeld: Kiesraad

Het register van ongeldig verklaarde stempassen moet op de dag van stemming in alle stembureaus beschikbaar zijn (en op tafel liggen). Zie Kieswet art. J 17.

Ongeldige stempas

In de volgende gevallen is een stempas ongeldig:

  • stempassen die zijn omgezet in een kiezerspas, een briefstembewijs of een volmachtbewijs
  • stempassen waarvoor op verzoek van de kiezer een vervangende stempas is uitgereikt, bijvoorbeeld omdat hij zijn stempas is kwijtgeraakt of omdat hij de stempas niet heeft ontvangen
  • stempassen die ten onrechte zijn verstrekt of die zijn verstrekt aan personen die tussen de dag van verzending en de dag van stemming zijn overleden
  • stempassen die zijn ontvreemd, of op een andere manier onrechtmatig in omloop zijn, bijvoorbeeld door een fout tijdens de productie of distributie

Zie Kieswet art. J 7a.