Wat te doen als de stembus vol is?

De Kieswet stelt dat de stembus pas na afloop van de stemming mag worden geopend. Als de bus vol dreigt te raken, kan het stembureau de gemeente om een extra stembus verzoeken. Hiervoor kan eventueel ook een transportbox van een afgiftepunt voor briefstemmen worden gebruikt (met een gleuf).
Kiezers kunnen in de tussentijd eventueel worden doorverwezen naar een ander stemlokaal, of gevraagd worden wat later terug te komen. Zijn er geen extra stembussen voorhanden, dan kunnen de biljetten worden aangestampt met een stamper die door de gleuf van de stembus past. Op die manier hoeft de stembus niet geopend te worden. Is ook dat onvoldoende, dan kan in een uiterst geval besloten worden om de stembus kort te openen om de biljetten beter te aan te stampen. Het openen van de stembus gebeurt onder aanwezigheid van kiezers en wordt in het proces-verbaal vermeld. Het stembureau legt de aanwezige kiezers uit waarom dit noodzakelijk is. Het is niet de bedoeling dat stembureauleden in de stembus gaan staan om aan te stampen.

een stembureualid reinigt potloden in een stemlokaal in Oisterwijk. Hij zit achter een kuchscherm, draagt een mondkapje en handschoenen. Op de voorgrond staat een stembus
Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis