Kieskringen en samenstelling stembureaus Hoofdstuk E 1-11

Artikel E 1 Verdeling kiesgebied in kieskringen

Voor de Tweede Kamerverkiezing is Nederland verdeeld in 20 kieskringen. Voor de provinciale statenverkiezingen gelden de 19 kieskringen in het Europese deel van Nederland. Voor waterschapsverkiezingen vormt elk waterschap één kieskring. Voor gemeenteraadsverkiezingen vormt elke gemeente één kieskring.

Officiële tekst Kieswet art. E 1

Meer informatie op deze website: 

Provinciale Statenverkiezingen, Kieskringen

Tweede Kamerverkiezing, Kieskringen

Artikel E 3 Instelling en samenstelling stembureaus

Gemeenten zorgen dat er voldoende stembureaus zijn in hun gemeente. De stembureaus voor de provinciale statenverkiezing worden ook gebruikt voor de waterschapsverkiezing. Een stembureau bestaat uit ten minste 3 leden, van wie er één voorzitter is.

Officiële tekst Kieswet art. E 3

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Leden stembureau

Europees Parlementsverkiezing, Leden stembureau

Provinciale Statenverkiezingen, Leden stembureau

Waterschapsverkiezingen, Leden stembureau

Tweede Kamerverkiezing, Leden stembureau

Artikel E 4 Benoeming stembureauleden

Gemeenten benoemen voor elke verkiezing stembureauleden en plaatsvervangende leden. Leden moeten minimaal 18 jaar zijn en een training volgen.

Officiële tekst Kieswet art. E 4

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Leden stembureau

Europees Parlementsverkiezing, Leden stembureau

Provinciale Statenverkiezingen, Leden stembureau

Waterschapsverkiezingen, Leden stembureau

Tweede Kamerverkiezing, Leden stembureau

Artikel E 5 Instelling en samenstelling hoofdstembureaus Tweede Kamerverkiezing

Voor de Tweede Kamerverkiezing wordt voor elke kieskring een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau bestaat uit 5 leden, van wie er één voorzitter is.

Officiële tekst Kieswet art. E 5

Meer informatie op deze website:

Tweede Kamerverkiezing, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Artikel E 6 Instelling en samenstelling hoofdstembureaus provinciale statenverkiezingen

Voor de provinciale statenverkiezingen wordt voor elke kieskring een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau bestaat uit 5 leden, van wie er één voorzitter is.

Officiële tekst Kieswet art. E 6

Meer informatie op deze website: 

Provinciale Statenverkiezingen, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Artikel E 6a Instelling en samenstelling hoofdstembureau waterschapsverkiezingen

Voor de waterschapsverkiezingen wordt per kieskring een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau bestaat uit 5 leden, van wie er één voorzitter is.

Officiële tekst Kieswet art. E 6a

Meer informatie op deze website: 

Waterschapsverkiezingen, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Artikel E 7 Instelling en samenstelling hoofdstembureau gemeenteraadsverkiezingen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt in elke gemeente een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau bestaat uit 5 leden, van wie er één voorzitter is.

Officiële tekst Kieswet art. E 7

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Centraal stembureau en hoofd stembureaus

Artikel E 8 Zittingsduur hoofdstembureauleden

De hoofdstembureauleden worden voor 4 kalenderjaren benoemd. Iemand die tussentijds wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou aftreden.

Officiële tekst Kieswet art. E 8

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Provinciale Statenverkiezingen, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Waterschapsverkiezingen, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Gemeenteraadsverkiezingen, Centraal stembureau en hoofd stembureaus

Artikel E 9 Ruimte voor zittingen hoofdstembureau

Gemeenten wijzen een geschikte ruimte aan voor de zittingen van het hoofdstembureau. Het dagelijks bestuur van het waterschap doet dit voor het hoofdstembureau bij de waterschapsverkiezing.

Officiële tekst Kieswet art. E 9

Artikel E 10 Verdere regels hoofdstembureau in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit kunnen verdere regels staan over de inrichting, samenstelling en werkwijze van het hoofdstembureau.

Officiële tekst Kieswet art. E 10

Artikel E 11 Instelling en samenstelling centraal stembureau

Voor elke verkiezing wordt een centraal stembureau ingesteld. Bij de Tweede Kamerverkiezing treedt de Kiesraad op als centraal stembureau. Voor de gemeenteraadsverkiezing en waterschapsverkiezing is het hoofdstembureau tevens centraal stembureau. Voor de provinciale statenverkiezing is het hoofdstembureau van de provinciehoofdstad ook centraal stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. E 11

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Provinciale Statenverkiezingen, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Waterschapsverkiezingen, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Gemeenteraadsverkiezingen, Centraal stembureau en hoofd stembureaus