Centraal stembureau en hoofdstembureau

In elke gemeente wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau voor de gemeenteraadverkiezing is meteen ook centraal stembureau.

Beeld: Kiesraad

Het hoofdstembureau bestaat uit 5 leden, van wie er één voorzitter is en één plaatsvervangend voorzitter. Zie Kieswet art. E 7. De burgemeester is voorzitter van het hoofdstembureau (en dus ook van het centraal stembureau). Het college van B&W gaat over benoemingen en ontslag van de plaatsvervangend voorzitter en de andere leden. De hoofdstembureauleden worden voor 4 kalenderjaren benoemd. Zie Kieswet art. E 8.

Taken centraal stembureau

De taken van het centraal stembureau zijn:

  • registratie van namen ('aanduidingen') van politieke partijen
  • in ontvangst nemen van kandidatenlijsten
  • beoordeling van de geldigheid van de kandidatenlijsten en de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
  • nummering van de kandidatenlijsten
  • vaststellen van de verkiezingsuitslag