Organiseren verkiezing

De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van gemeenteraadsverkiezingen. Zij regelen de locaties voor de stembureaus en benoemen en trainen stembureauleden. Ook houden gemeenten toezicht op regels voor verkiezingscampagnes door politieke partijen. Zo kunnen er in een gemeente regels zijn voor de inzet van verkiezingsborden, kraampjes, geluidswagens, collectes en campagne in de omgeving van het stembureau.

Beeld: Kiesraad

Centraal stembureau

Het centraal stembureau van de gemeente is verantwoordelijk voor de registratie van namen door partijen in de gemeente, voor de kandidaatstelling, voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag.