Partijnamen

Partijen kunnen hun naam (‘aanduiding’) laten registeren bij het gemeentelijk centraal stembureau. De naam van de partij komt dan bovenaan de kandidatenlijst te staan, en op het stembiljet. Partijen die hun naam willen registreren moeten een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid.

Beeld: ©Teun Berserik

Niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij op het stembiljet en geen naam.

Doorwerking

Partijnamen die al zijn geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing of voor de verkiezingen van de provinciale staten, zijn meestal óók te gebruiken bij de gemeenteraadsverkiezing. Dit heet doorwerking. Aparte registratie in de gemeenten is dan niet meer nodig. Het indienen van een registratieverzoek bij de gemeente is mogelijk tot en met 20 december 2021. Zie het register met geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen
Voor de aanduidingen die in het register staan van de gemeente of de provincie, kunt u het beste terecht bij de betreffende gemeente of provincie.

Op 22 december 2021 publiceert de Kiesraad welke landelijke aanduidingen voor doorwerking in aanmerking komen in de Staatscourant. Gemeenten kunnen met deze Staatscourantpublicatie bepalen of de partijnamen doorwerking hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook kunnen gemeenten hiermee de gemachtigden en plaatsvervangende gemachtigden controleren op de dag van kandidaatstelling.
Na 22 december kunnen er nog wijzigingen in het register van de Kiesraad plaatsvinden. Gemeenten kunnen voor een actueel overzicht contact opnemen met de Kiesraad.