Mag een plaatselijke afdeling van een landelijke partij iets toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding?

Nee, een toevoeging aan een landelijk geregistreerde partijnaam is een wijziging van die landelijke registratie. Wanneer een lokale afdeling een lokale toevoeging wil doen (bijvoorbeeld de gemeente- of de provincienaam), is daarvoor een aparte registratie nodig. Dat moet dan gaan om lokaal verzoek tot registratie door een lokale vereniging. Een politieke groepering kan maar één aanduiding in het register hebben staan. Er dient dan dus ook sprake te zijn van een ander rechtspersoon dan de rechtspersoon die op landelijk niveau een aanduiding heeft geregistreerd.
 

Het gevolg van het registreren van een aan een landelijke partij gelieerde aanduiding is dat deze politieke partij vervolgens wordt aangemerkt als een nieuwe politieke partij en dus niet in aanmerking komt voor een aantal faciliteiten zoals voorkeurnummering en vrijstelling van het afleggen van ondersteuningsverklaringen of het betalen van een waarborgsom. De lokale politieke partij heeft verder een eigen bestuur en eigen statuten. Zie Kieswet art. G 2 (voor provinciale statenverkiezingen), Kieswet art. G 2a (voor waterschapsverkiezingen) en Kieswet art. G 3 (voor gemeenteraadsverkiezingen).

Een voorbeeld. De aanduiding ‘VVD’ staat landelijk geregistreerd in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing. In Groningen kan door middel van doorwerking, met de aanduiding ‘VVD’ meegedaan worden met de gemeenteraads-, waterschaps- en provinciale statenverkiezingen.

De plaatselijke afdeling in Groningen kan de aanduiding ‘VVD’ niet wijzigen in ‘VVD Groningen’, dit kan alleen de landelijke VVD doen. De partij die landelijk de aanduiding heeft geregistreerd, kan op lokaal niveau niet nog eens een aanduiding registreren. Dit betekent dat de plaatselijke afdeling van de VVD in Groningen zelf de nieuwe aanduiding ‘VVD Groningen’ moet registreren bij de provincie of gemeente en moet daarbij  voldoen aan alle wettelijke eisen.

Ook moet ergens uit blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen de registratie op plaatselijk niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven. Anders kan het centraal stembureau van de provincie of gemeente het registratieverzoek afwijzen, omdat de aanduiding ‘VVD Groningen’ te veel lijkt op de landelijke aanduiding ‘VVD’.