Blanco lijst

Het is niet verplicht om een partijnaam te registreren. Partijen kunnen ook met een blanco lijst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In dat geval staat alleen een nummer boven de lijst van de partij op het stembiljet en geen naam.

Beeld: ©Teun Berserik

Het komt niet vaak voor dat een politieke partij een blanco lijst inlevert. Partijen ervaren het ontbreken van een aanduiding als een nadeel bij het voeren van campagne.

Procedure blanco lijst

Voor het inleveren van een blanco kandidatenlijst geldt de normale procedure, op de volgende punten na:

  • omdat er geen aanduiding geplaatst wordt, is een machtiging om dit te doen niet nodig.
  • op de ondersteuningsverklaringen blijft de ruimte achter ‘aanduiding partij’ leeg. Dit geldt ook voor alle overige formulieren waar om de aanduiding van de groepering gevraagd wordt.
  • het voeren van een lijst met een of meer andere partijen waarbij de aanduidingen van die partijen worden samengevoegd is niet mogelijk.