Moet de partijnaam (aanduiding) van de politieke partij dezelfde zijn als de statutaire naam?

Nee, deze aanduiding hoeft niet overeen te komen met de naam zoals die in de statuten van de politieke partij staat.

Zo kan als partijnaam (aanduiding) een afkorting van de statutaire naam worden gebruikt of de volledige statutaire naam al dan niet gevolgd door de afkorting daarvan (eventueel tussen haakjes geplaatst), maar ook een geheel andere aanduiding. De wetgever heeft partijen op dit punt de ruimte gelaten.

Een wijziging van de statutaire naam heeft dan ook geen gevolgen voor de geregistreerde aanduiding. Wil de partij de aanduiding laten wijzigen, dan moet deze daarvoor een wijzigingsverzoek indienen bij het centraal stembureau.