Handleiding registratie van aanduidingen Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Partijen kunnen hun naam (‘aanduiding’) laten registeren bij het gemeentelijk centraal stembureau. De naam van de partij komt dan bovenaan de lijst op het stembiljet te staan. Bij gemeenteraadsverkiezingen heeft elke gemeente een eigen centraal stembureau dat de registratieverzoeken van lokale groeperingen behandelt. Deze handleiding helpt de centraal stembureaus van gemeenten daarbij op weg.

Handleiding registratie van aanduidingen gemeenteraadsverkiezingen 2022