Rapport registratie aanduidingen van politieke partijen

In het rapport 'Registratie van de Aanduidingen van Politieke Groeperingen: Verwarring wordt geducht', geeft Peter Boswijk een aantal algemene opmerkingen over de jurisprudentie en doet hij een aantal aanbevelingen.

In opdracht van de Kiesraad is onderzoek gedaan naar de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het doel van dit onderzoek is de onduidelijkheid en onzekerheid over de toepassing van de verschillende registratieeisen en afwijzingsgronden weg te nemen.