Stemmen

Om te mogen stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen, moet een kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgen kiesgerechtigden thuisbezorgd: de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van stemlokalen en mobiele stembureaus.

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing, van 17 maart 2021, verliep het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 klein te houden. Er werden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen. Bekijk een overzicht van de maatregelen.

Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties