Kiezerspas

Als een kiezer voor de Tweede Kamerverkiezing in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd.

Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021, verloopt het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen. Bekijk een overzicht van de maatregelen.

Beeld: Kiesraad

De kiezer kan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en hij krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming moet de kiezer zowel zijn kiezerspas als zijn identiteitsdocument laten zien aan het stembureau.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vijf dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Zie Kieswet art. K 6. Hiervoor is een formulier beschikbaar bij de gemeente (model K 6). Heeft de kiezer al een stempas in huis, dan moet hij deze bij het verzoek mee sturen.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan tot uiterlijk vijf dagen voor de stemming, vrijdag 12 maart 17:00 uur, gedaan worden. De kiezer moet dan in persoon naar het gemeentehuis waar hij op de dag van kandidaatstelling als kiezer staat geregistreerd. Daar toont hij de stempas en vraagt een kiezerspas aan. Zie Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 art. 13a.