Vanuit het buitenland

Een Nederlandse kiezer die op de dag van de verkiezing tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan toch deelnemen aan de stemming. Als deze kiezer nog wel in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, kan degene zelf per brief stemmen of iemand anders via een onderhandse of schriftelijke volmacht voor zich laten stemmen. Als de kiezer niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, moet die zich eerst (eenmalig) laten registreren als kiezer in het buitenland. Vervolgens kan hij per brief stemmen, of via een schriftelijke volmacht. Een andere optie om zelf te stemmen is stemmen met een kiezerspas (hiervoor moet de persoon op de dag van stemming in Nederland zijn).

Beeld: ©Kiesraad / Marcel Vogel

Registratie

Een kiesgerechtigde Nederlander die zich als kiezer in het buitenland wil registreren, richt een verzoek daartoe aan de gemeente Den Haag via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Deze registratie is eenmalig. Ook kiesgerechtigde Nederlanders die wonen op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten registreren zich bij de gemeente Den Haag als kiezer buiten Nederland via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl.

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Een kiezer die op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog steeds staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kan een verzoek indienen om te stemmen via schriftelijke volmacht of stemmen per brief. Een schriftelijke volmacht aanvragen kan via de gemeente waar de kiezer is ingeschreven. De aanvraag voor stemmen per brief vanuit het buitenland kan bij de gemeente Den Haag, via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl.

Stemmen met een kiezerspas

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, maar op de dag van stemming in Nederland is, kan per kiezerspas stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Stemmen bij volmacht

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan iemand machtigen om namens hem per schriftelijke volmacht te stemmen. Staat hij of zij nog in een Nederlandse gemeente ingeschreven, dan stuurt hij het verzoek voor de schriftelijke volmacht naar deze gemeente of verleent een onderhandse volmacht. Is de kiezer geregistreerd als kiezer in het buitenland, dan moet het verzoek worden ingediend bij de gemeente Den Haag.

Stemmen per brief

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan per brief stemmen. Daarvoor ontvangt hij of zij een briefstembewijs, stembiljet, envelop voor het stembiljet, retourenvelop en handleiding.

Het briefstembewijs en stembiljet moeten in de retourenvelop naar het briefstembureau in Den Haag worden gestuurd. De teruggezonden briefstempapieren moeten uiterlijk op de verkiezingsdag om 15.00 uur lokale tijd bij het briefstembureau in Den Haag zijn. Ook kunnen de briefstempapieren worden gestuurd naar of afgegeven bij een Nederlandse ambassade (een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging). De ambassade stuurt deze vervolgens door naar het briefstembureau in Den Haag. Retourenveloppen die uiterlijk vijf dagen voor de stemming om 10 uur lokale tijd in bezit zijn van de ambassade, worden door de ambassade tijdig in Den Haag bezorgd.

Zie Kieswet art. M 2 en Kieswet art. M 6 en Kieswet art. M 7

Briefstembureaus

Kiezers buiten Nederland kunnen hun stembiljet naar het briefstembureau in Den Haag opsturen, of sturen of afgeven bij een Nederlandse ambassade die de briefstempapieren doorstuurt naar het briefstembureau in Den Haag.

Kiezers die wonen op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten geven hun stembiljet af bij het briefstembureau bij de Nederlandse Vertegenwoordiging ter plaatse. Zie voor meer informatie de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl over stemmen vanuit het buitenland.