Vanuit het buitenland

Een Nederlandse kiezer die op de dag van de verkiezing tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan toch deelnemen aan de stemming. Als deze kiezer nog wel in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, kan degene per brief of per onderhandse of schriftelijke volmacht stemmen. Als hij niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, moet hij zich eerst (eenmalig) laten registreren als kiezer in het buitenland. Vervolgens kan hij per brief stemmen, of via een schriftelijke volmacht, of met een kiezerspas (hiervoor moet de persoon in Nederland zijn).

foto douane Schiphol

Een kiesgerechtigde stuurt zijn verzoek om als kiezer in het buitenland te worden geregistreerd naar de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Deze registratie is eenmalig. Kiesgerechtigde Nederlanders die wonen op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten moeten zich laten registreren bij de Nederlandse vertegenwoordiging op hun eiland. Zie Kieswet art. D 3.

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Een kiezer die op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog steeds staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kan een verzoek indienen om te stemmen bij schriftelijke volmacht of te stemmen per brief. Dit verzoek kan de kiezer doen bij de gemeente waarin hij als kiezer is geregistreerd. Zie Kieswet art. L 8 en Kieswet art. M 1.

Stemmen met een kiezerspas

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, maar op de dag van stemming in Nederland is, kan per kiezerspas stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Stemmen bij volmacht

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan iemand machtigen om namens hem per schriftelijke volmacht zijn stem uitbrengen. Zie Kieswet art. L 9. Staat hij of zij nog in een Nederlandse gemeente ingeschreven, dan stuurt hij het verzoek voor de schriftelijke volmacht naar deze gemeente of verleent een onderhandse volmacht.

Stemmen per brief

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan per brief stemmen. Daarvoor ontvangt hij of zij een briefstembewijs, stembiljet, envelop voor het stembiljet, retourenvelop en handleiding. Zie Kieswet art. M 2 en Kieswet art. M 6. Het briefstembewijs en stembiljet moeten in de retourenvelop naar de gemeente Den Haag, het briefstembureau ter plaatse of naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat worden gestuurd. Zie Kieswet art. M 6a en Kieswet art. M 7. De teruggezonden briefstempapieren moeten uiterlijk op de dag van stemming om 15.00 uur bij het briefstembureau zijn.

Briefstembureaus

Kiezers buiten Nederland kunnen hun stembiljet naar een briefstembureau opsturen. Briefstembureaus worden bijvoorbeeld ingericht op de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland of in de gemeente Den Haag. Nederlanders voor wie geen briefstembureau in het buitenland is aangewezen, kunnen hun briefstem naar een briefstembureau in Den Haag sturen. Zie voor meer informatie Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag over kiezers in het buitenland.