Vanuit het buitenland

Een Nederlandse kiezer die op de dag van de verkiezing tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan toch deelnemen aan de stemming. Als deze kiezer nog wel in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, kan degene per brief of per onderhandse of schriftelijke volmacht stemmen. Als hij niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, moet hij zich eerst (eenmalig) laten registreren als kiezer in het buitenland. Vervolgens kan hij per brief stemmen, of via een schriftelijke volmacht, of met een kiezerspas (hiervoor moet de persoon in Nederland zijn).

Beeld: Jan Boeve Mediatheek Rijksoverheid

Een kiesgerechtigde Nederlander die zich als kiezer in het buitenland wil registreren, richt een verzoek daartoe aan de gemeente Den Haag via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl. Deze registratie is eenmalig. Ook kiesgerechtigde Nederlanders die wonen op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten registreren zich bij de gemeente Den Haag als kiezer buiten Nederland via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl.

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Een kiezer die op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog steeds staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kan een verzoek indienen om te stemmen bij schriftelijke volmacht of te stemmen per brief. Dit verzoek kan de kiezer doen bij de gemeente Den Haag via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl.

Stemmen met een kiezerspas

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, maar op de dag van stemming in Nederland is, kan per kiezerspas stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Stemmen bij volmacht

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan iemand machtigen om namens hem per schriftelijke volmacht zijn stem uitbrengen. Zie Kieswet art. L 9. Staat hij of zij nog in een Nederlandse gemeente ingeschreven, dan stuurt hij het verzoek voor de schriftelijke volmacht naar deze gemeente of verleent een onderhandse volmacht.

Stemmen per brief

Een kiezer die tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kan per brief stemmen. Daarvoor ontvangt hij of zij een briefstembewijs, stembiljet, envelop voor het stembiljet, retourenvelop en handleiding. Zie Kieswet art. M 2 en Kieswet art. M 6. Het briefstembewijs en stembiljet moeten in de retourenvelop naar het briefstembureau in Den Haag worden gestuurd. Zie Kieswet art. M 6 en Kieswet art. M 7. Ook kunnen de briefstempapieren worden gestuurd naar of afgegeven bij een Nederlandse ambassade, die deze dan doorstuurt naar het briefstembureau in Den Haag. De teruggezonden briefstempapieren moeten uiterlijk op de dag van stemming om 15.00 uur lokale tijd bij het briefstembureau in Den Haag zijn.

Briefstembureaus

Kiezers buiten Nederland kunnen hun stembiljet naar het briefstembureau in Den Haag opsturen, of sturen naar of afgeven bij een Nederlandse ambassade die de briefstempapieren doorstuurt naar het briefstembureau in Den Haag. Kiezers die wonen op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten geven hun stembiljet af bij het briefstembureau bij de Nederlandse Vertegenwoordiging ter plaatse. Zie voor meer informatie de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl over kiezers in het buitenland.