Identificatie

Kiezers moeten zich identificeren als zij komen stemmen in het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de verkiezingsdag.

Beeld: Kiesraad

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen als het stembureau hun identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en zij een geldige stempas hebben. Ook kiezers met een volmachtbewijs mogen stemmen. De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Zie Kieswet art. J 24 en Kieswet art. J 25

Identiteitsdocumenten

Om te kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing is de Nederlandse nationaliteit vereist. Een Nederlandse kiezer kan zich in bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten.

In het onderstaande schema is aangegeven met welke documenten kiezers zich in het stemlokaal kunnen identificeren.

Document

Uitgegeven in:

Nederland

Alle EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Zwitserland

Overige landen

Paspoort[1]

Ja

Ja

Ja

Nee

Rijbewijs

Ja

Ja

Nee

Nee

Identiteitskaart

Ja

Ja

Ja

Nee

Vreemdelingendocument (IND) [2]

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

[1] [2]  Een vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort vervallen van rechtswege. Een vreemdelingendocument van de IND vervalt niet van rechtswege. Na het verkrijgen van het Nederlanderschap, maar voordat de kiezer een Nederlands identiteitsbewijs of paspoort heeft ontvangen, kan de kiezer bij het stemmen nog zijn vreemdelingendocument als identiteitsbewijs gebruiken.

Vermissing identiteitsdocument

Als een kiezer zijn identiteitsbewijs is verloren, of dit gestolen is, kan hij zich in het stemlokaal identificeren met een kopie van het proces-verbaal van vermissing, in combinatie met een document met daarop diens naam en foto (bijvoorbeeld een persoonlijke ov-chipkaart).

Stemmen bij onderhandse volmacht

Bij het stemmen via onderhandse volmacht moet de volmachtgever een kopie van zijn identiteitsbewijs aan de volmachtnemer overhandigen. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet tonen. Dit identiteitsbewijs mag op de verkiezingsdag maximaal vijf jaar zijn verlopen.

Stemmen bij schriftelijke volmacht (zonder identiteitsbewijs)

Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen, omdat de identiteit en de kiesgerechtigdheid in de Basisregistratie Personen (BRP) wordt gecontroleerd. Voor kiezers zonder een identiteitsbewijs of een identiteitsbewijs dat meer dan 5 jaar is verlopen, is stemmen bij schriftelijke volmacht de enige manier om een stem uit te brengen.

Zie Kieswet art. J 24,  en artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht.