Identificatie

Kiezers moeten zich identificeren als zij komen stemmen in het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van stemming.

Beeld: Kiesraad

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen als het stembureau hun identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en en als zij een geldige stempas of een geldige stempas in combinatie met een volmachtbewijs en identiteitsbewijs van de volmachtgever hebben. De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Zie Kieswet art. J 24 en Kieswet art. J 25. Een volmachtstem kan alleen worden uitgebracht door iemand die zelf in het stemlokaal stemt, niet door iemand die per brief stemt.

Identiteitsdocumenten

Om te kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing is de Nederlandse nationaliteit vereist. Een kiezer die buiten de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit heeft, kan zich in bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten.

In het onderstaande schema is aangegeven met welke documenten kiezers zich in het stemlokaal kunnen identificeren.

Document Uitgegeven in:
Nederland Alle EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen Zwitserland Overige landen
Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee [1]
Rijbewijs Ja Ja Nee Nee
Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee
Vreemdelingendocument Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.

[1] Mits in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument zoals de gedurende de vrije termijn (periode van 3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen. Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning. Voor de specifieke eisen die aan de documenten worden gesteld, zie artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Vermissing identiteitsdocument

Als een kiezer zijn identiteitsbewijs is verloren – of dit gestolen is – , dan kan hij zich in het stemlokaal identificeren met een kopie van het proces-verbaal van de vermissing, in combinatie met een document met daarop diens naam en foto (bijvoorbeeld een persoonlijke ov-chipkaart).

Stemmen bij onderhandse volmacht

Bij het stemmen via een onderhandse volmacht moet de gemachtigde een identiteitsbewijs (of een kopie daarvan) van de volmachtgever tonen. De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. Het identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Stemmen bij schriftelijke volmacht (zonder identiteitsbewijs)

Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen, omdat de identiteit en de kiesgerechtigdheid in de Basisregistratie Personen (BRP) wordt gecontroleerd. Voor kiezers zonder een identiteitsbewijs of een identiteitsbewijs dat meer dan 5 jaar is verlopen, is stemmen bij schriftelijke volmacht de enige manier om een stem uit te brengen.

Zie Kieswet art. J 24,  en artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht.