Kiesrechtdelicten

In de Kieswet en in het Wetboek van Strafrecht zijn verschillende handelingen strafbaar gesteld die met verkiezingen te maken hebben.

Beeld: Kiesraad

In de Kieswet is onder meer strafbaar gesteld:

  • het namaken of vervalsen van verkiezingsbescheiden, zoals stembiljetten, stempassen en volmachtbewijzen, met het doel deze te gebruiken of door een ander te laten gebruiken. Zie Kieswet art. Z 1
  • het gebruik van nagemaakte of vervalste verkiezingsbescheiden, tenzij men niet van de namaak of de vervalsing op de hoogte was. Zie Kieswet art. Z 2
  • een kiezer omkopen of dwingen om een volmacht te geven, zijn stem op een bepaalde manier uit te brengen of een ondersteuningsverklaring af te leggen. Zie Kieswet art. Z 4
  • een werkgever die werknemers niet de gelegenheid geeft om te stemmen. Zie Kieswet art. Z 9
  • iemand die een verzameling van stempapieren bezit om deze te gebruiken of te laten gebruiken. Zie Kieswet art. Z 3
  • stelselmatig personen benaderen om hen ertoe te bewegen om hun stempas af te geven (ronselen). Zie Kieswet art. Z 8

Artikelen Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht is onder meer strafbaar gesteld: