Kiesrechtdelicten

In de Kieswet en in het Wetboek van Strafrecht zijn verschillende handelingen strafbaar gesteld die met verkiezingen te maken hebben.

Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021, verloopt het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen. Bekijk een overzicht van de maatregelen.

Beeld: Kiesraad

In de Kieswet is onder meer strafbaar gesteld:

  • het namaken of vervalsen van verkiezingsbescheiden, zoals stembiljetten, stempassen en volmachtbewijzen, met het doel deze te gebruiken of door een ander te laten gebruiken. Zie Kieswet art. Z 1
  • het gebruik van nagemaakte of vervalste verkiezingsbescheiden, tenzij men niet van de namaak of de vervalsing op de hoogte was. Zie Kieswet art. Z 2
  • een kiezer omkopen of dwingen om een volmacht te geven, zijn stem op een bepaalde manier uit te brengen of een ondersteuningsverklaring af te leggen. Zie Kieswet art. Z 4
  • een werkgever die werknemers niet de gelegenheid geeft om te stemmen. Zie Kieswet art. Z 9
  • iemand die een verzameling van stempapieren bezit om deze te gebruiken of te laten gebruiken. Zie Kieswet art. Z 3
  • stelselmatig personen benaderen om hen ertoe te bewegen om hun stempas af te geven (ronselen). Zie Kieswet art. Z 8

Artikelen Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht is onder meer strafbaar gesteld: