Stempas

Kiezers krijgen - uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen - op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan de kiezer in elk stembureau binnen de gemeente stemmen.  De kiezer neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit mag overigens ook een maximaal 5 jaar verlopen ID-bewijs zijn. Is een kiezer niet in de gelegenheid om zelf zijn stem uit te brengen, dan kan hij dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Beeld: Kiesraad

Op de stempas staat het adres van het voor de kiezer dichtstbijzijnde stembureau. Dit neemt niet weg dat een kiezer in een stembureau naar keuze binnen de gemeente zijn stem kan uitbrengen.

Bij verhuizing

Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat hij nog moet stemmen in zijn oude gemeente. Het adres waarop de kiezer op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Zie Kieswet art. J 7. De kiezer kan ook een kiezerspas aanvragen. Daarmee kan hij of zij stemmen binnen het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt: heel Nederland dus. In dat geval kan met een kiezerspas dus ook in de nieuwe gemeente worden gestemd. De kiezer kan ook iemand uit zijn oude woonplaats machtigen om namens hem te stemmen.

Vervangende stempas

Een kiezer die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of die zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling woonde een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag en een mondelinge aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden getoond.

Kenmerken stempas

Op elke stempas staat een volgnummer. Ook heeft een stempas een aantal echtheidskenmerken, ter voorkoming van misbruik: kleurendruk, speciaal papier, watermerken e.d. In een model (Model J 7) is vastgelegd welke informatie op de stempas moet worden vermeld.

Kiesrecht daklozen

Om te kunnen stemmen, is een stempas nodig. Die worden door de gemeente verstrekt aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP). Als iemand dakloos is, staat hij mogelijk niet in de BRP vermeld. Hij ontvangt dan geen stempas en kan dus niet stemmen. Staat een dakloze wel in de BRP vermeld, bijvoorbeeld met een briefadres, dan kan hij contact opnemen met de gemeente of met de persoon die woont op het briefadres over het ontvangen/ophalen van de stempas.