Registratie aanduiding politieke partij Hoofdstuk G 1-6

Artikel G 1 Registratie aanduiding politieke partij Tweede Kamer

Een politieke partij kan haar aanduiding voor de Tweede Kamerverkiezing laten registreren bij de Kiesraad. Verzoeken moeten uiterlijk de 42e dag voor de kandidaatstelling ontvangen zijn.

Officiële tekst Kieswet art. G 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Registreren naam partij

Artikel G 1a Registratie logo politieke partij Tweede Kamer

Een politieke partij kan haar logo voor de Tweede Kamerverkiezing laten registreren bij de Kiesraad. Verzoeken moeten uiterlijk de 42e dag voor de kandidaatstelling ontvangen zijn.

Officiële tekst Kieswet art. G 1a

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Registreren naam partij

Artikel G 2 Registratie aanduiding politieke partij provinciale staten

Een politieke partij waarvan de aanduiding niet is geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing, kan deze naam laten registreren bij het centraal stembureau voor de provinciale statenverkiezing. Verzoeken moeten uiterlijk de 42e dag voor de kandidaatstelling ontvangen zijn.

Officiële tekst Kieswet art. G 2

Meer informatie op deze website: 

Provinciale Statenverkiezingen, Registreren naam partij

Artikel G 2a Registratie aanduiding (politieke) groepering waterschappen

Een (politieke) groepering waarvan de aanduiding niet is geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing, kan deze naam laten registreren bij het centraal stembureau voor de waterschapsverkiezing. Verzoeken moeten uiterlijk de 42e dag voor de kandidaatstelling ontvangen zijn.

Officiële tekst Kieswet art. G 2a

Meer informatie op deze website: 

Waterschapsverkiezingen, Registreren naam partij

Artikel G 3 Registratie aanduiding politieke partij gemeenteraad

Een politieke partij waarvan de aanduiding niet is geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing of provinciale statenverkiezing, kan deze naam bij het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing laten registreren. Verzoeken moeten uiterlijk de 42e dag voor de kandidaatstelling ontvangen zijn.

Officiële tekst Kieswet art. G 3

Meer informatie op deze website:

Gemeenteraadsverkiezingen, Registreren naam partij

Provinciale Statenverkiezingen, Registreren naam partij

Artikel G 4 Doorwerking registratie naar verkiezing op lager niveau

Een geregistreerde aanduiding voor de Tweede Kamerverkiezing geldt ook voor provinciale statenverkiezingen, de verkiezing van het waterschap en gemeenteraadsverkiezingen. Ook een geregistreerde aanduiding voor de provinciale statenverkiezingen hoeft niet opnieuw geregistreerd te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Officiële tekst Kieswet art. G 4

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Registreren naam partij

Gemeenteraadsverkiezingen, Registreren naam partij

Waterschapsverkiezingen, Registreren naam partij

Artikel G 5 Beroep tegen registratie aanduiding politieke partij

Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen de beslissing over een registratieverzoek bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State.

Officiële tekst Kieswet art. G 5

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Beoordeling registratieverzoeken

Gemeenteraadsverkiezingen, Beoordeling registratieverzoeken

Waterschapsverkiezingen, Beoordeling registratieverzoeken

Europees Parlementsverkiezing, Beoordeling registratieverzoeken

Provinciale Statenverkiezingen, Beoordeling registratieverzoeken

Artikel G 6 Verdere regels waarborgsom in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit kunnen meer regels staan over het betalen van een waarborgsom voor de registratie van een aanduiding.

Officiële tekst Kieswet art. G 6