Organiseren verkiezing

De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen in de gemeente. Hieronder vallen ook de waterschapsverkiezingen. Verder heeft het hoofdstembureau en centraal stembureau van elk waterschap een belangrijke rol, onder andere bij de kandidaatstelling en de vaststelling van de verkiezingsuitslag.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de stemming en het tellen van de stemmen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het aanwijzen van stembureaus, het inrichten van stembureaus en het aanstellen van stembureauleden. Ook houdt de gemeente toezicht op de regels die gelden bij het voeren van een verkiezingscampagne door politieke partijen. Zo bestaan regels over de inzet van verkiezingsborden, kraampjes, geluidswagens, collectes en campagnevoering in de omgeving van het stembureau.

Centraal stembureau

De waterschappen hebben elk een centraal stembureau. Dit centraal stembureau beoordeelt registratieverzoeken van politieke groeperingen, stelt de kandidatenlijsten vast en stelt de verkiezingsuitslag vast.