Organiseren verkiezing

De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen in de gemeente. Hieronder vallen ook de waterschapsverkiezingen. De waterschappen zijn ook betrokken bij de organisatie van de waterschapsverkiezingen.

Oude stembus waterschappen

De gemeente is vooral betrokken bij de uitvoering van de stemming en het tellen van de stemmen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het aanwijzen van stembureaus, het inrichten van stembureaus en het aanstellen van stembureauleden. Ook houdt de gemeente toezicht op de regels die gelden bij het voeren van een verkiezingscampagne door politieke partijen. Zo bestaan regels over de inzet van verkiezingsborden, kraampjes, geluidswagens, collectes en propaganda in de omgeving van het stembureau.

Centraal stembureau

De waterschappen hebben elk een centraal stembureau ingericht. Dit centraal stembureau beoordeelt registratieverzoeken van politieke groeperingen, stelt de kandidatenlijsten vast en stelt de verkiezingsuitslag vast.