Kunnen waarnemers aanwezig zijn tijdens de stemming?

Ja, de minister van Buitenlandse Zaken kan internationale waarnemers toelaten om getuige te zijn bij de verkiezingen. Waarnemers mogen aanwezig zijn in het stemlokaal tijdens de zitting van het stembureau.
 

Daarnaast kan iedere kiezer bij de stemming in het stemlokaal aanwezig zijn om daar de gang van zaken te volgen. Voorwaarde is dat de aanwezigen de orde niet verstoren en de voortgang niet belemmeren. Op die manier kan iedereen de werkzaamheden van het stembureau volgen en daar eventueel bezwaar tegen maken.
Zie Kieswet art. J 35 en Kieswet art. J 39.

Als de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 bij de gemeenteraadsverkiezingen van kracht is, kunnen er ook stembureaus worden aangewezen met beperkte toegang. Tijdens de stemming is de toegang tot deze stembureaus beperkt tot kiezers die wonen of verblijven op de locaties waar het stembureau zitting houdt. Een door de gemeente aangewezen waarnemer houdt het verloop van de stemming in dat stemlokaal in de gaten. Het tellen van de stemmen is wel openbaar, maar vindt plaats op een andere (openbare) locatie. Zie hiervoor artikel 3 van de Tijdelijke wet.