Oprichten politieke partij

Iedereen kan een partij oprichten. Om deel te nemen aan verkiezingen moet een partij wel aan een aantal vereisten voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Kieswet.

Partijnaam

Als een politieke partij onder een bepaalde naam deel wil nemen aan de waterschapsverkiezingen, moet de partij die naam laten registreren. Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn, of een stichting zijn, kunnen een naam laten registreren voor de waterschapsverkiezingen. De geregistreerde partijnaam komt bovenaan de kandidatenlijst te staan, en op het stembiljet voor de waterschapsverkiezing. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om de naam niet te registreren. De naam staat dan niet bovenaan het stembiljet. Daar staat dan alleen een nummer.

Waarborgsom

Partijen die voor het eerst meedoen aan een waterschapsverkiezingverkiezing, moeten uiterlijk 14 dagen voor de dag van kandidaatstelling een waarborgsom betalen. Ook partijen die bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald moeten een waarborgsom betalen. Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijsten en andere stukken in bij het centraal stembureau.

Ondersteuningsverklaringen

Een partij die voor het eerst mee wil doen aan de waterschapsverkiezing heeft een aantal ondersteuningsverklaringen nodig. Dat geldt ook voor partijen die geen naam hebben geregistreerd, en voor partijen die bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben gehaald.