Partijnamen

Politieke groeperingen en stichtingen kunnen deelnemen aan de waterschapsverkiezingen. Dit kunnen ook organisaties zijn die opkomen voor de bescherming van flora en fauna of de belangen van watersportrecreanten. Als een politieke partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de verkiezingen, dan moet zij deze laten registreren bij het centraal stembureau van het waterschap. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan.

Beeld: ©Teun Berserik

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de waterschapsverkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij op het stembiljet, en geen naam.

Doorwerking

Bij de Kiesraad geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben doorwerking naar de waterschapsverkiezingen. Dit betekent dat in deze gevallen geen aparte registratie van de aanduiding nodig is bij het centraal stembureau van het waterschap. Zie ook de aanduidingen in het register van de Tweede Kamer op deze website.

Register

Het register van politieke partijen die geregistreerd staan voor de verkiezing van het algemeen bestuur van een waterschap, is te vinden op de website van het desbetreffende waterschap.