Partijnamen

Politieke groeperingen en stichtingen kunnen deelnemen aan de waterschapsverkiezingen. Dit kunnen ook organisaties zijn die opkomen voor de bescherming van flora en fauna of de belangen van watersportrecreanten. Als een politieke partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de verkiezingen, dan moet zij deze laten registreren bij het centraal stembureau van het waterschap. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan.

Beeld: ©Teun Berserik

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de waterschapsverkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij op het stembiljet, en geen naam.

Doorwerking

Bij de Kiesraad geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben doorwerking naar de waterschapsverkiezingen. Dit betekent dat in deze gevallen geen aparte registratie van de aanduiding nodig is bij het centraal stembureau van het waterschap.

Op 21 december 2022 publiceert de Kiesraad welke landelijke aanduidingen voor doorwerking in aanmerking komen in de Staatscourant. Centraal stembureaus kunnen met deze Staatscourantpublicatie bepalen of de partijnamen doorwerking hebben voor de waterschapsverkiezingen. Ook kunnen centraal stembureaus hiermee de gemachtigden en plaatsvervangende gemachtigden controleren op de dag van kandidaatstelling.

Na 21 december kunnen er nog wijzigingen in het register van de Kiesraad plaatsvinden. Centraal stembureaus  kunnen voor een actueel overzicht contact opnemen met de Kiesraad.

Register

Het register van politieke partijen die geregistreerd staan voor de verkiezing van het algemeen bestuur van een waterschap, is te vinden op de website van het desbetreffende waterschap.