Handleiding registratie van aanduidingen 2023 provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

Partijen kunnen hun naam (‘aanduiding’) laten registeren bij het centraal stembureau. De naam van de partij komt dan bovenaan de lijst op het stembiljet te staan. In elk waterschap en in elke provincie is een apart centraal stembureau dat de registratieverzoeken van lokale groeperingen behandelt. Deze handleiding helpt het centraal stembureau daarbij op weg.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan ook deelnemen aan de verkiezing zonder geregistreerde naam. Dan staat er geen naam bovenaan de kandidatenlijst van de partij, maar alleen een nummer. Dit heet een ‘blanco lijst’. Ook zijn er groeperingen die de aanduiding landelijk hebben geregistreerd.

Zie artikelen G 2 en G 2a van de Kieswet.

Handleiding registratie van aanduidingen 2023 Provinciale Staten en Waterschappen