Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf.

Beeld: Kiesraad

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, tenzij sprake is van een fusie of samenvoeging van partijen die eerst afzonderlijke deelnamen
  • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Ondersteuningsverklaringen (model H 4) kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen het betreffende waterschap als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in het betreffende waterschap als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie Kieswet art. H 4.

Aantal ondersteuningsverklaringen

Bij de verkiezing van het algemeen bestuur van een waterschap moet een lijst worden ondersteund door ten minste 30 kiezers per kieskring. Zie Kieswet art. H 4. Bij deze verkiezing bestaat elk waterschap uit één kieskring.