Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken voor deelname aan de waterschapsverkiezingen in bij het centraal stembureau van het waterschap. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren. Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de waterschapsverkiezingen.

foto Kandidatenlijsten

Beeld: Kiesraad

In veel gevallen kunnen de kandidatenlijst en de bijbehorende stukken al vóór de dag van de kandidaatstelling worden gecontroleerd door ambtenaren van het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Voor informatie over voorinlevering kunnen partijen contact opnemen met het centraal stembureau.

Kieskringen

De Kieswet stelt geen naam of nummering vast voor de kieskringen van de verkiezingen van het algemeen bestuur van de waterschappen. Voor het inleveren van de stukken op de dag van kandidaatstelling kan voor de kieskring de naam van het waterschap ingevuld worden.