Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst meedoen aan de waterschapsverkiezingen of bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk 14 dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom betalen. Deze waarborgsom betalen partijen aan het waterschap waarvoor de verkiezing wordt gehouden.

Beeld: ©Wim Meurer

De waarborgsom voor kandidaatstelling voor de waterschapsverkiezing bedraagt € 225,-. Na ontvangst van de waarborgsom krijgt de partij een bewijs van betaling toegezonden. Dit bewijs moet de partij bij de kandidaatstelling inleveren. Zie Kieswet art. H 13a.

Uitzondering op betaling waarborgsom

Betaling van een waarborgsom is niet van toepassing bij:

  • politieke partijen die reeds zitting hebben in het algemeen bestuur
  • samenvoegingen van aanduidingen waarbij aan ten minste één van de partijen bij de vorige verkiezing een zetel is toegekend
  • fusies van partijen waarbij alle afzonderlijke partijen een zetel is toegekend bij de vorige verkiezing
  • samenvoegingen van aanduidingen waaraan een zetel is toegekend bij de vorige verkiezing

Zie Kieswet art. H 4.

Terugbetaling waarborgsom

De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt. De waarborgsom wordt ook terugbetaald als een partij geen geldige lijst heeft ingeleverd. Zie Kieswet art. H 13a.