Uitslagen

Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen wordt bepaald hoeveel zetels de verschillende partijen krijgen. De berekening van de verkiezingsuitslag verloopt in 2 fasen. In de eerste fase wordt het aantal beschikbare zetels over de politieke partijen verdeeld. In de tweede fase worden de zetels toegewezen aan de kandidaten.

Beeld: Kiesraad

Uitgangspunt voor het centraal stembureau bij de waterschapsverkiezing voor het vaststellen van de uitslag is het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Bij een verkiezing met meerdere kieskringen is dit het proces-verbaal van het hoofdstembureau. Hierin staat vermeld hoeveel stemmen de lijsten van de politieke partijen en de op die lijsten vermelde kandidaten hebben behaald. Deze processen-verbaal zijn gebaseerd op de totalen die gemeentelijk stembureaus hebben vastgesteld op basis van de processen-verbaal van de stembureaus.