Bekendmaking uitslag

Het centraal stembureau stelt de officiële uitslag vast in een openbare zitting. Bij de waterschapsverkiezing is dit waarschijnlijk direct aansluitend op de zitting van het hoofdstembureau, 5 dagen na de stemming. Op de avond van de dag van stemming kunnen voorlopige, niet-officiële uitslagen op partijniveau in de media worden gepresenteerd.

©Teun Berserik

In een openbare zitting maakt het centraal stembureau op basis van de processen-verbaal van de hoofdstembureaus de uitslag van de verkiezing bekend. Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk. Kiezers kunnen wel tijdens deze zitting mondeling eventuele bezwaren inbrengen.

Proces-verbaal verkiezingsuitslag

Van de zitting wordt proces-verbaal opgemaakt. Hierin staan de uitslag van de verkiezing en de eventueel door de kiezers ingebrachte bezwaren. Zie Kieswet art. P 22. Het centraal stembureau maakt het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag(met weglating van de ondertekening) direct na de zitting openbaar. Zie Kieswet art. P 23.