Registratie kiesgerechtigdheid Hoofdstuk D 1-9

Artikel D 1 Registratie kiesgerechtigdheid

Gemeenten registreren de kiesgerechtigdheid van hun inwoners.

Officiële tekst Kieswet art. D 1

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Kiesgerechtigdheid

Europees Parlementsverkiezing, Kiesgerechtigdheid

Provinciale Statenverkiezingen, Kiesgerechtigdheid

Waterschapsverkiezingen, Kiesgerechtigdheid

Tweede Kamerverkiezing, Kiesgerechtigdheid

Artikel D 2 Registratie kiesgerechtigdheid buiten Nederland wonende kiezers

De gemeente Den Haag registreert de kiesgerechtigdheid van Nederlanders in het buitenland.

Officiële tekst Kieswet art. D 2

Artikel D 3 Registratie kiesgerechtigdheid op aanvraag

De gemeente Den Haag registreert de kiesgerechtigdheid van Nederlanders in het buitenland op aanvraag. Kiezers moeten daarvoor 18 jaar of ouder zijn. Een aanvraag moet uiterlijk zes weken voor de dag van de stemming zijn ontvangen.

Officiële tekst Kieswet art. D 3

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vanuit het buitenland

Artikel D 4 Verdere regels registratie kiezer in buitenland in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit wordt bepaald welke gegevens een kiezer in het buitenland moet opsturen naar de gemeente Den Haag om zich te registreren voor verkiezingen.

Officiële tekst Kieswet art. D 4

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Kiesgerechtigdheid

Europees Parlementsverkiezing, Kiesgerechtigdheid

Provinciale Statenverkiezingen, Kiesgerechtigdheid

Waterschapsverkiezingen, Kiesgerechtigdheid

Tweede Kamerverkiezing, Kiesgerechtigdheid

Artikel D 5 Informatievoorziening registratie als kiezer

Gemeenten informeren iemand op verzoek of hij als kiezer is geregistreerd. Als degene niet als kiezer is geregistreerd, hoort hij uiterlijk 7 dagen later de reden hiervoor.

Officiële tekst Kieswet art. D 5

Artikel D 6 Verzoek wijziging registratie kiezer in buitenland

Iemand kan een verzoek indienen om zijn registratie als kiezer te herzien. Zo nodig wordt de gemeentelijke administratie of het register aangepast.

Officiële tekst Kieswet art. D 6

Artikel D 7 Bekendmaking beslissing verzoek registratie

Nadat de gemeente een verzoek tot herziening van de registratie als kiezer heeft ontvangen, deelt zij de beslissing uiterlijk 7 dagen na de ontvangst van het verzoek aan de aanvrager mee.

Officiële tekst Kieswet art. D 7

Artikel D 8 Beroep tegen beslissing registratie

Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen een beslissing over de registratie van hun kiesgerechtigdheid.

Officiële tekst Kieswet art. D 8

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Kiesgerechtigdheid

Tweede Kamerverkiezing, Kiesgerechtigdheid

Artikel D 9 Verdere regels registratie in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit kunnen meer regels staan over de registratie van de kiesgerechtigdheid van kiezers.

Officiële tekst Kieswet art. D 9