Kiesgerechtigdheid

Om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet iemand 18 jaar of ouder zijn, in de gemeente wonen, en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Registratie kiesgerechtigdheid

Gemeenten registreren de kiesgerechtigdheid van hun inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Zie Kieswet art. D 1. Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer is deze registratie niet openbaar. Wel kan iedereen desgevraagd informatie krijgen over zijn eigen registratie als kiezer.
Zie Kieswet art. D 4

Nationaliteit

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen vereiste voor kiesgerechtigdheid voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook niet-Nederlanders uit de Europese Unie die in de gemeente wonen mogen stemmen. Hetzelfde geldt voor niet-Nederlanders van buiten EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland wonen zijn kiesgerechtigd. Hier vindt u meer informatie over stemmen door niet-Nederlandse inwoners.

Wettelijke basis kiesrecht

Het algemeen kiesrecht is als grondrecht in de Grondwet opgenomen. Zie Grondwet art. 4. Verder kent de Grondwet nog enkele basisbepalingen omtrent het kiesrecht. Zie Grondwet art. 129. De nadere uitwerking van het kiesrecht voor onder andere de gemeenteraadsverkiezingen staat in hoofdstuk B van de Kieswet en het daarop gebaseerde Kiesbesluit.