Niet-Nederlandse inwoners

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen in bepaalde gevallen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In alle gevallen geldt dat men 18 jaar of ouder is en niet is uitgesloten van kiesrecht.  

Beeld: Marcel Vogel Mediatheek Rijksoverheid

Hierbij worden 3 groepen onderscheiden:       

  • EU-burgers       
  • niet-Nederlandse inwoners die geen EU-burger zijn
  • niet-EU-burgers, die in dienst zijn van een internationale organisatie of andere staat (diplomatieke dienst)