Mogen gedetineerden stemmen?

Ja. Personen waarvan hun vrijheid is ontnomen op de dag van stemming, kunnen bij volmacht stemmen.

Gedetineerden kunnen in persoon aan de stemming deelnemen, als zij op de dag van stemming periodiek verlof hebben of omdat er een stemlokaal is ingericht in de penitentiaire inrichting of het forensisch psychiatrisch centrum waar zij verblijven.

Voorwaarden stemlokaal in gevangenis of tbs-kliniek

Het staat gemeenten vrij om in overleg met de desbetreffende directies in gevangenissen en tbs-klinieken een stemlokaal aan te wijzen of een mobiel stembureau in te stellen. Randvoorwaarde daarbij is dat dit stembureau openbaar en toegankelijk is voor alle kiezers.

Zie Kieswet art. B 6.