Uitslag Eerste Kamerverkiezing 2023

De Kiesraad maakte op 1 juni 2023 de officiële uitslag van de Eerste Kamerverkiezing bekend. Er namen 16 partijen deel aan de verkiezing, met in totaal 353 kandidaten. Er zijn 19 kandidaten verkozen met voorkeursstemmen, waarvan 2 kandidaten anders niet benoemd waren geweest. De 572 leden van  Provinciale Staten, de 19 leden van de kiescolleges in Caribisch Nederland en de 25 leden van het kiescollege niet-ingezetenen brachten op 30 mei 2023 hun stem uit voor de Eerste Kamer. Het opkomstpercentage was 100%. Er waren geen ongeldige stemmen en geen blanco stemmen. Terugkijkend op de dag van stemming concludeerde de Kiesraad dat zich geen bijzonderheden of onregelmatigheden hebben voorgedaan, die aanleiding zouden kunnen zijn om de betrouwbaarheid van de uitslag van de verkiezing in twijfel te trekken.

Beeld: ©Kiesraad

Zetelverdeling

Van de 75 te verdelen zetels zijn er 68 volle zetels toegewezen en 7 restzetels. De restzetels zijn in rondes toegekend aan de partij die bij toekenning van een extra zetel het hoogste gemiddelde aantal stemmen per zetel heeft. De restzetels zijn achtereenvolgens toegekend aan BBB, Partij van de Arbeid (P.v.d.A), D66, VVD, Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), ChristenUnie en CDA.

De totale zetelverdeling per partij:
Partij Aantal zetels
Lijst 1: Forum voor Democratie 2
Lijst 2: VVD 10
Lijst 3: CDA 6
Lijst 4: GROENLINKS 7
Lijst 5: D66 5
Lijst 6: Partij van de Arbeid (P.v.d.A) 7
Lijst 7: PVV (Partij voor de Vrijheid) 4
Lijst 8: SP (Socialistische Partij) 3
Lijst 9: ChristenUnie 3
Lijst 10: Partij voor de Dieren 3
Lijst 11: 50PLUS 1
Lijst 12: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 2
Lijst 13: Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) 1
Lijst 14: JA21 3
Lijkst 15: BBB 16
Lijst 16: Volt 2

Kiesdeler

Het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één (volle) zetel, is de kiesdeler. Voor de Eerste Kamerverkiezing wordt de kiesdeler vastgesteld door het totaal van de stemcijfers te delen door het aantal te verdelen zetels, 75. Het totaal van de uitgebrachte stemmen, (rekening houdend met de stemwaarden) is 178.970 stemmen. De kiesdeler is 178.970 gedeeld door 75 = 2386 20/75.

Kandidaten

Van de in totaal 353 kandidaten zijn 19 personen met voorkeurstemmen verkozen. Twee kandidaten zouden zonder het behalen van de voorkeurdrempel niet benoemd zijn geweest. Dat zijn Van Gurp voor GROENLINKS en Bezaan voor de PVV (Partij voor de Vrijheid). De overige 17 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden, zouden ook verkozen zijn op grond van hun positie op de kandidatenlijst.

De voorkeurdrempel is het aantal stemmen dat gehaald moet worden om met voorkeur te worden gekozen. De voorkeurdrempel voor de Eerste Kamerverkiezing is gelijk aan de gehele kiesdeler, 2387 stemmen.