Proces-verbaal uitslag Eerste Kamerverkiezing 2023

De Kiesraad maakte op 1 juni 2023 de officiële uitslag van de Eerste Kamerverkiezing bekend. Er namen 16 partijen deel aan de verkiezing, met in totaal 353 kandidaten. Hieronder vindt u het definitieve proces-verbaal van de zitting. De tijdens deze zitting gemaakte bezwaren en de reactie daarop zijn toegevoegd.