Organiseren verkiezing

De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van Tweede Kamerverkiezingen.

foto Campagnebord

Beeld: Kiesraad

Hierbij horen verantwoordelijkheden als het aanwijzen van stembureaus, het inrichten van stembureaus en het aanstellen van stembureauleden. Ook houden gemeenten toezicht op de regels die gelden voor het voeren van een verkiezingscampagne door politieke partijen.

Zo bestaan regels over de inzet van verkiezingsborden, kraampjes, geluidswagens, collectes en propaganda in de omgeving van het stembureau.