Organiseren verkiezing

De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen. Hierbij horen verantwoordelijkheden als het inrichten van stemlokalen en het aanstellen van stembureauleden. Verder hebben gemeentelijk stembureaus, hoofdstembureaus en het centraal stembureau een belangrijke rol, onder andere bij de kandidaatstelling en de vaststelling van de verkiezingsuitslag.

Beeld: Kiesraad

Gemeenten houden toezicht op de regels die gelden voor het voeren van een verkiezingscampagne door politieke partijen.

Zo bestaan regels over de inzet van verkiezingsborden, kraampjes, geluidswagens, collectes en campagnes in de omgeving van het stembureau.