Kunnen politieke partijen zendtijd krijgen?

 Ja, het Commissariaat voor de Media kent landelijke zendtijd toe aan politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer of Eerste Kamer.

In verkiezingstijd wordt bovendien extra zendtijd toegekend aan politieke partijen die deelnemen aan de verkiezing van de Tweede Kamer of het Europees Parlement. Ingevolge de Mediawet 2008 moet een politieke partij in alle kieskringen deelnemen aan de verkiezing, wil zij recht hebben op zendtijd.

Er is een wijziging van deze bepaling in de Mediawet in voorbereiding. In aanloop naar deze wetswijziging komen politieke partijen voor zendtijd in aanmerking als zij in 19 van de 20 kieskringen in Nederland meedoen. Zij kunnen dus desgewenst één kieskring (naar keuze) overslaan, zonder dat dit gevolgen heeft voor de zendtijd. Wel is dan uiteraard de consequentie dat de partij in de desbetreffende kieskring ook niet meedoet aan de verkiezing.