Uitslagen

Nederland kent sinds 1917 een kiesstelsel dat is gebaseerd op het beginsel van evenredige vertegenwoordiging. Dit houdt in dat het aantal zetels dat aan een partij wordt toegewezen een getrouwe (evenredige) weerspiegeling is van het aantal stemmen op die partij. De vaststelling van de uitslag gebeurt in een paar stappen. Dit is geregeld in de Kieswet.