Uitslagen

Nederland kent sinds 1917 een kiesstelsel dat is gebaseerd op het beginsel van evenredige vertegenwoordiging. Dit houdt in dat het aantal zetels dat aan een partij wordt toegewezen een getrouwe (evenredige) weerspiegeling is van het aantal stemmen op die partij. De vaststelling van de uitslag gebeurt in een paar stappen. Dit is geregeld in de Kieswet. Lees hieronder hoe alles precies in zijn werk ging bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017.  

Tijdslijn vaststelling uitslag Tweede Kamerverkiezing 2017Van openen stembureaus tot bekendmaking officiële verkiezingsuitslag

Waarborgen

Elke stap in het vaststellen van de verkiezingsuitslag (tellingen stembureaus, hoofdstembureaus en centraal stembureau wordt vastgelegd in een proces-verbaal. Deze worden ter inzage gelegd of online gezet. De zittingen van de stembureaus, de hoofdstembureaus en het centraal stembureau zijn openbaar. Kiezers kunnen daar eventuele bezwaren naar voren te brengen. Deze bezwaren worden opgenomen in het proces-verbaal.
* Het (beperkte) gebruik van software als rekenhulpmiddel moet aan verschillende (deels extra) eisen voldoen. Zo wordt de software alleen gebruikt op computers die niet met internet zijn verbonden. Elke stap wordt geverifieerd door een tweede persoon (‘vier ogen principe’). En er vindt geen digitale overdracht van tellingen meer plaats van gemeenten naar hoofdstembureaus en van hoofdstembureaus naar centraal stembureau.