Stukken kandidaatstelling

Bij het inleveren van een kandidatenlijst moeten partijen naast de kandidatenlijst (Model H 1) verschillende stukken inleveren. Politieke partijen machtigen een kiezer om de kandidatenlijst namens de partij in te leveren.

Beeld: Kiesraad

Inleveren stukken kandidaatstelling

Politieke partijen leveren de volgende stukken in:

 • Instemmingsverklaring
  Van elke kandidaat op de lijst moet een instemmingsverklaring worden ingeleverd. Het model dat voor de instemmingsverklaring wordt gebruikt is model H9 . Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland woont, moet op de instemmingsverklaring een gemachtigde binnen het Europese deel van Nederland aanwijzen.
  Zie Kieswet art. H 9 en Model H 9
 • Kopie Identiteitsbewijs
  Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de Tweede Kamer moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden ingeleverd. Onder een geldig identiteitsbewijs wordt verstaan: geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart. Met andere woorden: een document als bedoeld in art. 1 Wet op de identificatieplicht
  Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN of sofinummer op de achterzijde. . Dit betekent dat ook de achterzijde van het identiteitsbewijs gekopieerd moet worden. 
 • Machtiging om aanduiding boven lijst te plaatsen
  Om de naam van de partij (aanduiding) boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, moet een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de lijstinleveraar machtigt om dit te doen. Zie Kieswet art. H 3 en Model H 3-1
 • Ondersteuningsverklaringen
  Partijen die voor het eerst deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten voldoende ondersteuningsverklaringen inleveren (Model H 4). Hier vindt u meer informatie over ondersteuningsverklaringen.
   
 • Bewijs betaling waarborgsom
  Partijen die voor het eerst deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk 14 dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom betalen. Hier vindt u uitgebreide informatie over de waarborgsom.
 • Samenvoeging aanduidingen
  Als twee of meer partijen samen een lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van aanduidingen (partijnaam) of afkortingen daarvan boven de kandidatenlijst. In dat geval moeten bij de lijst verklaringen worden gevoegd van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de betrokken politieke partijen, waarin de inleveraar wordt gemachtigd dit te doen.  Zie Kieswet art. H 5 en Model H 3-2

Gebruik van OSV2020

Politieke partijen kunnen voor het aanmaken van een aantal van bovenstaande formulieren en voor de kandidatenlijst gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020). Bij de kandidaatstelling ontvangt de Kiesraad graag een usb-stick met de OSV2020-bestanden.