Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst meedoen aan een Tweede Kamerverkiezing of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk 14 dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom betalen.

Beeld: ©Wim Meurer

De waarborgsom voor kandidaatstelling voor de Tweede Kamer bedraagt € 11.250,-. Na ontvangst van de waarborgsom krijgt de partij een bewijs van betaling toegezonden. Dit bewijs moet de partij bij de kandidaatstelling inleveren. Zie Kieswet art. H 12.

Uitzondering op betaling waarborgsom

Betaling van een waarborgsom is niet van toepassing bij:

  • politieke partijen die al zitting hebben in de Tweede Kamer
  • samenvoegingen van aanduidingen waarbij aan ten minste één van de partijen bij de vorige verkiezing een zetel is toegekend
  • fusies van partijen waarbij alle afzonderlijke partijen een zetel is toegekend bij de vorige verkiezing
  • samenvoegingen van aanduidingen waaraan een zetel is toegekend bij de vorige verkiezing

Zie Kieswet art. H 4.

Terugbetaling waarborgsom

De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt. De kiesdeler bedroeg bij de Tweede Kamerverkiezing van 2012: 9.424.235 stemmen/150. 75% hiervan is 47.122.  De waarborgsom wordt ook terugbetaald als een partij geen geldige lijst heeft ingeleverd. Zie Kieswet art. H 12.

Betaling

De waarborgsom moet worden overgemaakt naar:

  • ING Bank
  • Rekeningnummer NL37.INGB.0705002241
  • t.n.v. min. van BZK/ontvangstenrekening H7
  • Postbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage

onder vermelding van: 'Waarborgsom kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezing' en de naam van de desbetreffende partij.