Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst meedoen aan een Tweede Kamerverkiezing of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk veertien dagen voor de dag van kandidaatstelling een waarborgsom betalen.

Beeld: ©Wim Meurer

De waarborgsom voor kandidaatstelling voor de Tweede Kamer bedraagt € 11.250,-. Na ontvangst van de waarborgsom krijgt de partij een bewijs van betaling toegezonden. Dit bewijs moet de partij bij de kandidaatstelling inleveren.
Zie Kieswet art. H 12.

Uitzondering op betaling waarborgsom

Betaling van een waarborgsom is niet van toepassing bij:

  • politieke partijen die al zitting hebben in de Tweede Kamer;
  • samenvoegingen van aanduidingen (partijnamen) waarbij aan ten minste één van de partijen bij de vorige verkiezing een zetel is toegekend;
  • fusies van partijen waarbij aan alle afzonderlijke partijen een of meer zetels zijn toegekend bij de vorige verkiezing;
  • fusie van partijen die bij de vorige verkiezing met een gezamenlijke lijst onder een samengevoegde aanduiding een of meer zetels hebben behaald.

Zie Kieswet art. H 12, tweede lid, in relatie tot art. H 4, achtste lid.

Terugbetaling waarborgsom

De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt. De waarborgsom wordt ook terugbetaald als een partij geen geldige lijst heeft ingeleverd. 
Zie Kieswet art. H 12.

Betaling

De waarborgsom moet worden overgemaakt naar:

  • ING Bank
  • Rekeningnummer NL37.INGB.0705002241
  • t.n.v. min. van BZK/ontvangstenrekening H7
  • Postbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage

onder vermelding van: 'Waarborgsom kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezing' en de naam van de desbetreffende partij.