Samenvoeging aanduidingen

Een samenvoeging van aanduidingen (partijnamen) houdt in dat twee of meer partijen gezamenlijk één kandidatenlijst inleveren met daarboven de samenvoeging van hun aanduidingen of de afkortingen daarvan. Deze samengevoegde partijnaam staat vervolgens op het stembiljet.

Beeld: ©Kiesraad

Politieke partijen kunnen voor een samenvoeging van partijnamen kiezen als zij afzonderlijk te weinig kandidaten voor hun kandidatenlijst hebben of om politieke verwantschap uit te drukken. Bij een samenvoeging van partijnamen leveren partijen samen één kandidatenlijst in. Alleen partijnamen die al geregistreerd zijn, kunnen worden samengevoegd.
Zie Kieswet art. H 3.

Zetelverdeling

Nadat berekend is hoeveel zetels een kandidatenlijst met samengevoegde partijnamen heeft gekregen, worden deze zetels aan de gekozen kandidaten toegewezen. Het is niet zo dat eventuele zetels worden gesplitst per partij.

Volgende verkiezing

Partijen die bij de vorige verkiezing samen één kandidatenlijst hebben ingeleverd, maar bij een volgende verkiezing met eigen lijsten willen deelnemen, worden gelijkgesteld met partijen die voor de eerste keer meedoen. Zij moeten een waarborgsom betalen en ondersteuningsverklaringen inleveren. Ook moeten ze voor hun lijstnummer meeloten met andere nieuwkomers.
Artikel I 14 Kieswet