Samenvoeging aanduidingen

Een samenvoeging van aanduidingen houdt in dat 2 of meer partijen gezamenlijk één kandidatenlijst inleveren met daarboven de samenvoeging van hun partijnamen of de afkortingen daarvan. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet.

Beeld: ©Teun Berserik

Politieke partijen kunnen bijvoorbeeld voor een samenvoeging van aanduidingen kiezen als zij afzonderlijk te weinig kandidaten voor hun kandidatenlijst hebben of om daarmee politieke verwantschap tot uitdrukking te brengen. Bij een samenvoeging van aanduidingen leveren partijen samen één kandidatenlijst in. Alleen partijnamen die al geregistreerd zijn, kunnen worden samengevoegd. Zie Kieswet art. H 3.

Zetelverdeling

Nadat berekend is hoeveel zetels een kandidatenlijst met daarboven een samenvoeging van aanduidingen heeft gekregen, worden deze zetels aan de gekozen kandidaten toegewezen. Het is dus niet zo dat eventuele zetels die aan deze lijst zijn toegekend, vervolgens nog worden gesplitst per partij. De partijen nemen dan ook als één fractie zitting in het vertegenwoordigend orgaan.

Volgende verkiezing

Politieke partijen die bij de voorgaande verkiezing samen één kandidatenlijst hebben ingeleverd, maar bij een volgende verkiezing weer ieder met een eigen kandidatenlijst aan de verkiezing willen deelnemen, worden op één lijn gesteld met politieke partijen die voor de eerste keer aan de verkiezing deelnemen. Zij moeten dus een waarborgsom betalen en ondersteuningsverklaringen inleveren. Ook komen zij dan niet in aanmerking voor een voorkeurnummer en moeten ze voor hun lijstnummer meeloten met andere nieuwe partijen.