Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont zijn identiteitsbewijs aan een ambtenaar of de burgemeester. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan binnen veertien dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf.

Beeld: Kiesraad

Ondersteuningsverklaringen (model H 4) zijn vereist als partijen: 

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing 
  • bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding

Zie Kieswet art. H 4.

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die als kandidaat op een lijst staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende kieskring als kiezer zijn geregistreerd. De verklaring wordt ondertekend in het gemeentehuis van de gemeente waar de kiezer is geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie Kieswet art. H 4

Aantal ondersteuningsverklaringen

Nederland telt 20 kieskringen. Bij de Tweede Kamerverkiezing moet een lijst worden ondersteund door ten minste 30 kiezers per kieskring. De twintigste kieskring (‘Bonaire’) vormt hierop een uitzondering. Gelet op het beperkter aantal kiesgerechtigden dat in het Caribische deel van Nederland woont, moet een kandidatenlijst in deze kieskring door minimaal 10 kiezers worden ondersteund. Wil een partij meedoen in alle kieskringen, dan moet ze dus in totaal 580 (19x30+10) ondersteuningsverklaringen overleggen.