Ondersteuningsverklaringen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van een partij ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont zijn identiteitsbewijs aan een ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan binnen veertien dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf. Bij de Tweede Kamerverkiezing van november 2023 kunnen van maandag 25 september tot en met maandag 9 oktober en op woensdag 11 en donderdag 12 oktober ondersteuningsverklaringen worden afgelegd.

Beeld: Kiesraad

Ondersteuningsverklaringen (model H 4) zijn vereist als partijen: 

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing 
  • bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding

Zie Kieswet art. H 4.

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die als kandidaat op een lijst staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende kieskring als kiezer zijn geregistreerd. De verklaring wordt ondertekend in het gemeentehuis van de gemeente waar de kiezer is geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.
 Zie  Artikel H 4 Kieswet

Aantal ondersteuningsverklaringen

Nederland telt twintig kieskringen. Bij de Tweede Kamerverkiezing moet een lijst worden ondersteund door ten minste dertig kiezers per kieskring. De twintigste kieskring (‘Bonaire’) is hierop een uitzondering. In kieskring Bonaire moet een lijst door minimaal tien kiezers worden ondersteund, gelet op het kleiner aantal kiesgerechtigden dat in het Caribische deel van Nederland woont. Wil een partij meedoen in alle kieskringen, dan moet ze dus in totaal 580 (19x30+10) ondersteuningsverklaringen inleveren.