Partijnamen

Partijen kunnen hun partijnaam (aanduiding) registreren bij het centraal stembureau van de provincie. Deze partijnaam komt dan bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan.

Beeld: Dirk Hol Mediatheek Rijksoverheid

Niet verplicht

Registratie van een naam is niet verplicht. Een politieke partij kan ervoor kiezen om deel te nemen aan de verkiezingen zonder partijnaam. De partij doet dan mee met een blanco lijst. In dat geval staat op het stembiljet alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst en geen naam van de bijbehorende partij.

Doorwerking

Partijnamen die al zijn geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing zijn meestal óók te gebruiken bij de Provinciale Statenverkiezing. Dit heet doorwerking. Het indienen van een apart registratieverzoek bij het centraal stembureau voor de Provinciale Statenverkiezingen is dan niet meer nodig. Registratieverzoeken bij het provinciale centraal stembureau zijn mogelijk tot 19 december 2022.

Op 21 december 2022 heeft de Kiesraad gepubliceerd welke landelijke aanduidingen voor doorwerking in aanmerking komen in de Staatscourant. Centraal stembureaus kunnen met deze Staatscourantpublicatie bepalen of de partijnamen doorwerking hebben voor de provinciale statenverkiezingen. Ook kunnen centraal stembureaus hiermee de gemachtigden en plaatsvervangende gemachtigden controleren op de dag van kandidaatstelling.

Na 21 december kunnen er nog wijzigingen in het register van de Kiesraad plaatsvinden. Centraal stembureaus  kunnen voor een actueel overzicht contact opnemen met de Kiesraad.

Voor de partijnamen die in het register staan van de provincie, kunt u het beste terecht bij de betreffende provincie. Geïnteresseerden kunnen hiervoor het beste contact opnemen met het relevante provinciebestuur.