Partijnamen

Als een politieke partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de provinciale statenverkiezingen, dan moet zij deze laten registreren. Partijen kunnen hun aanduiding voor deze verkiezingen registreren bij het centraal stembureau van de provincie. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

illustratie Kiezer met rode potlood

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij op het stembiljet en geen naam.

Doorwerking

Bij de Kiesraad geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben in principe doorwerking naar de provinciale statenverkiezingen. Dit betekent dat in deze gevallen geen aparte registratie van de aanduiding nodig is bij het centraal stembureau van de provincie. Zie voor deze aanduidingen het register van de Tweede KamerĀ op deze website.

Register

Het register van politieke partijen die geregistreerd staan voor de verkiezing van provinciale staten, is te vinden op de website van de desbetreffende provincie.