Benoemingen

De Kiesraad (het centraal stembureau) benoemt de Europees Parlementsleden. Vervolgens onderzoeken de Tweede Kamer en het Europees Parlement of de verkozen verklaarde kandidaten kunnen worden toegelaten als lid van het Europees Parlement.

Beeld: Mediatheek Rijksoverheid

Als de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoeken de Tweede Kamer en het Europees Parlement vervolgens of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van het Europees Parlement en als Parlementslid kan worden toegelaten. Ook wordt beoordeeld of zij geen betrekkingen vervullen die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het Europees Parlement in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek. Zie Kieswet art. Y 25.