Wat gebeurt er als een benoemde niet als lid toegelaten kan worden tot het Europees Parlement?

Als de Tweede Kamer of het Europees Parlement besluit een benoemde niet als lid toe te laten, omdat hij niet voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap of omdat hij een onverenigbare betrekking vervult, informeert de voorzitter van de Tweede Kamer of het Europees Parlement de voorzitter van het centraal stembureau. 

De voorzitter van het centraal stembureau benoemt dan een opvolger. Aan benoemden die niet worden toegelaten, wordt de reden van deze beslissing meegedeeld.