Welke stukken moet iemand inleveren bij het aannemen van zijn benoeming als lid van Tweede Kamer, Eerste Kamer of Europees Parlement?

De benoemde, of zijn gemachtigde, moet een ondertekende verklaring inleveren waarin al zijn openbare functies staan. Daarnaast moet hij een gewaarmerkt afschrift tonen van gegevens uit de basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar hij als inwoner staat ingeschreven.

Uit dit gewaarmerkte afschrift blijkt de woonplaats, de datum en plaats van geboorte, de kiesgerechtigdheid en het Nederlanderschap. Een benoemde die al lid is van *het betreffende orgaan hoeft geen afschrift uit het BRP te laten zien. Zie Kieswet art. V 3.

*Het betreffende orgaan is hier de Tweede Kamer, Eerste Kamer of het Europees Parlement.