Kiesgerechtigdheid hoofdstuk B 1-6

Artikel B 1 Vereisten actief kiesrecht Tweede Kamer

Nederlanders die 18 jaar of ouder zijn, kiezen de leden van de Tweede Kamer. Nederlanders die wonen in Aruba, Curaçao of Sint Maarten zijn in principe uitgezonderd.

Officiële tekst Kieswet art. B 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kiesgerechtigdheid

Artikel B 2 Vereisten actief kiesrecht provinciale staten

Nederlanders die 18 jaar of ouder zijn, kiezen de leden van provinciale staten in hun provincie.

Officiële tekst Kieswet art. B 2

Meer informatie op deze website: 

Provinciale statenverkiezingen, Kiesgerechtigdheid

Artikel B 2a Vereisten actief kiesrecht waterschap

Inwoners van een waterschap die 18 jaar of ouder zijn, stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van hun waterschap.

Officiële tekst Kieswet art. B 2a

Meer informatie op deze website: 

Waterschapsverkiezingen, Kiesgerechtigdheid

Artikel B 3 Vereisten actief kiesrecht gemeenteraad

Inwoners van een Nederlandse gemeente die 18 jaar of ouder zijn, stemmen voor de leden van hun gemeenteraad.

Officiële tekst Kieswet art. B 3

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Kiesgerechtigdheid

Artikel B 4 Definitie ingezetene

Met de term ‘ingezetene’ van Nederland, van de provincie, van het waterschap en van de gemeente bedoelt de Kieswet degene die woont in Nederland, de provincie, het waterschap of de gemeente en ingeschreven staat in de basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente.

Officiële tekst Kieswet art. B 4

Meer informatie op deze website: 

Provinciale statenverkiezingen, Kiesgerechtigdheid

Artikel B 5 Uitsluiting kiesrecht

Iemand kan uit zijn kiesrecht ontzet worden als een rechter hierover heeft beslist.

Officiële tekst Kieswet art. B 5

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Uitsluiting kiesrecht

Gemeenteraadsverkiezingen, Uitsluiting kiesrecht

Tweede Kamerverkiezing, Uitsluiting kiesrecht

Provinciale statenverkiezingen, Uitsluiting kiesrecht

Waterschapsverkiezingen, Uitsluiting kiesrecht

Artikel B 6 Stemmen bij vrijheidsontneming

Een kiezer die in een inrichting of gevangenis zit, kan bij volmacht stemmen.

Officiële tekst Kieswet art. B 6

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Volmacht

Gemeenteraadsverkiezingen, Volmacht

Tweede Kamerverkiezing, Volmacht

Provinciale statenverkiezingen, Volmacht

Waterschapsverkiezingen, Volmacht