Kiesrechtdelicten Hoofdstuk Z 1-21

Artikel Z 1 Vervalsing stembescheiden

Iemand die stembescheiden namaakt of vervalst met als doel deze te gebruiken of te laten gebruiken, krijgt gevangenisstraf van maximaal 6 jaar of een geldboete.

Officiële tekst Kieswet art. Z 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kiesrechtdelicten

Gemeenteraadsverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Europees Parlementsverkiezing, Kiesrechtdelicten

Provinciale Statenverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Waterschapsverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Artikel Z 2 Gebruik vervalste stembescheiden

Iemand die opzettelijk vervalste stembescheiden gebruikt of laat gebruiken, krijgt een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar of een geldboete.

Officiële tekst Kieswet art. Z 2

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kiesrechtdelicten

Gemeenteraadsverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Europees Parlementsverkiezing, Kiesrechtdelicten

Provinciale Statenverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Waterschapsverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Artikel Z 3 Verzamelen stembescheiden

Iemand die een verzameling van stembescheiden bezit om deze te gebruiken of te laten gebruiken, krijgt een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar of een geldboete.

Officiële tekst Kieswet art. Z 3

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kiesrechtdelicten

Gemeenteraadsverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Europees Parlementsverkiezing, Kiesrechtdelicten

Provinciale Statenverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Waterschapsverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Artikel Z 4 Omkoping kiezer

Iemand die kiezers omkoopt door giften of beloften, krijgt een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een geldboete.

Officiële tekst Kieswet art. Z 4

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kiesrechtdelicten

Gemeenteraadsverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Europees Parlementsverkiezing, Kiesrechtdelicten

Provinciale Statenverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Waterschapsverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Artikel Z 5 Uitsluiting bepaalde ambten of uitsluiting kiesrecht

Bij veroordeling voor het vervalsen van stembescheiden, het verzamelen van stembescheiden of omkoping van kiezers, kan een persoon worden uitgesloten van bepaalde ambten of - na gevangenisstraf van ten minste één jaar - van het kiesrecht.

Officiële tekst Kieswet art. Z 5

Artikel Z 6 Stemmen met machtiging overleden persoon

Iemand die bij een verkiezing stemt als gemachtigde voor een overleden persoon, krijgt gevangenisstraf van maximaal een maand of een geldboete.

Officiële tekst Kieswet art. Z 6

Artikel Z 8 Ronselen

Iemand die probeert kiezers hun stempas af te laten geven, krijgt gevangenisstraf van maximaal een maand of een geldboete.

Officiële tekst Kieswet art. Z 8

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kiesrechtdelicten

Gemeenteraadsverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Europees Parlementsverkiezing, Kiesrechtdelicten

Provinciale Statenverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Waterschapsverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Artikel Z 8a Tweemaal stemmen Europees Parlement

Een inwoner van de Europese Unie (EU) die zowel in Nederland als in een ander EU-land stemt voor het Europees Parlement, krijgt maximaal een maand gevangenisstraf of een geldboete.

Officiële tekst Kieswet art. Z 8a

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Kiesrechtdelicten

Artikel Z 9 Werkgever die werknemer geen gelegenheid geeft te stemmen

Een werkgever die werknemers niet de gelegenheid geeft om te stemmen, krijgt maximaal 14 dagen gevangenisstraf of een geldboete.

Officiële tekst Kieswet art. Z 9

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kiesrechtdelicten

Gemeenteraadsverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Europees Parlementsverkiezing, Kiesrechtdelicten

Provinciale Statenverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Waterschapsverkiezingen, Kiesrechtdelicten

Artikel Z 10 Afwezigheid stembureauleden

De stembureauleden die tijdens de zitting zonder noodzaak afwezig zijn en geen vervanging hebben geregeld, krijgen een geldboete.

Officiële tekst Kieswet art. Z 10

Artikel Z 11 Onderscheid misdrijven en overtredingen

Er wordt bij strafbare feiten onderscheid gemaakt tussen 'misdrijven' en 'overtredingen'.

Officiële tekst Kieswet art. Z 11

Artikel Z 12 Activiteiten alleen van toepassing op werkdagen

Wanneer een verkiezingsgerelateerde activiteit op een feestdag of in het weekend zou vallen, vindt de activiteit plaats op de eerstvolgende werkdag.

Officiële tekst Kieswet art. Z 12

Artikel Z 13 Tabel onderdeel Kieswet

De tabel die bij deze wet is gevoegd, maakt deel uit van de Kieswet.

Officiële tekst Kieswet art. Z 13

Artikel Z 20 Inwerkingtreding Kieswet

Deze wet geldt vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Officiële tekst Kieswet art. Z 20

Artikel Z 21 Citeertitel Kieswet

Deze wet wordt de Kieswet genoemd.

Officiële tekst Kieswet art. Z 21