Kiesrechtdelicten

In de Kieswet en in het Wetboek van Strafrecht zijn verschillende handelingen strafbaar gesteld die met verkiezingen te maken hebben.

Beeld: ©Teun Berserik

In de Kieswet is onder meer strafbaar gesteld:

  • het namaken of vervalsen van verkiezingsbescheiden, zoals stembiljetten, stempassen en volmachtbewijzen, met het doel deze te gebruiken of door een ander te laten gebruiken. Zie Kieswet art. Z 1.
  • het gebruik van nagemaakte of vervalste bescheiden, tenzij men niet van de namaak of de vervalsing op de hoogte was. Zie Kieswet art. Z 2.
  • een kiezer omkopen of dwingen om een volmacht te geven, zijn stem op een bepaalde manier uit te brengen of een ondersteuningsverklaring af te leggen. Zie Kieswet art. Z 4.
  • stelselmatig personen ertoe bewegen om hun stempas af te geven (ronselen). Zie Kieswet art. Z 8.
  • iemand die een verzameling van stempapieren bezit om deze te gebruiken of laten gebruiken. Zie Kieswet art. Z 3.
  • een werkgever die werknemers niet de gelegenheid geeft om te stemmen. Zie Kieswet art. Z 9.

Artikelen Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht is onder meer strafbaar gesteld: