Kiesrechtdelicten

In de Kieswet en in het Wetboek van Strafrecht zijn verschillende handelingen strafbaar gesteld die met verkiezingen te maken hebben.

Beeld: ©Teun Berserink

In de Kieswet is onder meer strafbaar gesteld:

 • het namaken of vervalsen van verkiezingsmateriaal, zoals stembiljetten, met het doel deze te gebruiken of door een ander te laten gebruiken. Zie Kieswet art. Z 1.
 • het gebruik van nagemaakte of vervalste verkiezingsbescheidenmaterialen, tenzij men niet van de namaak of de vervalsing op de hoogte was. Zie Kieswet art. Z 2.
 • een kiezer omkopen of dwingen om: een volmacht te geven, zijn stem op een bepaalde manier uit te brengen, of een ondersteuningsverklaring af te leggen. Zie Kieswet art. Z 4.
 • een werkgever die werknemers niet de gelegenheid geeft om te stemmen. Zie Kieswet art. Z 9.
 • iemand die een verzameling van stempapieren bezit om deze te gebruiken of laten gebruiken. Zie Kieswet art. Z 3.
 • stelselmatig personen ertoe bewegen om hun stempas af te geven (ronselen). Zie Kieswet art. Z 8.

Artikelen Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht is onder meer strafbaar gesteld:

 • het gebruik van geweld tijdens verkiezingen. Zie Sr art. 125.
 • het omkopen van kiezers. Zie Sr. art. 126.
 • het verrichten van bedrieglijke handelingen bij verkiezingen. Zie Sr. art. 127.
 • deelname onder een valse naam aan verkiezingen. Zie Sr. art. 128.
 • het verhinderen van de stemming / uitslag van een verkiezing. Zie Sr. art. 129.